2007/Oct/01

.

"เฝ้าคอย...อธิษฐาน"

.

ใจยังไม่คลายยังไม่สาย..มาคิดรักกันใหม่
..ดู ดูที่ใจของฉัน..ยังรำพันถึงเธอทุกคืนวัน..

เฝ้าอธิษฐานเมื่อวันวานจงหวนคืนมาใหม่
เธอโอ้เธออยู่ที่ไหน..ได้โปรดจงเห็นใจชุบชีวัน

ก่อน..เคยมีสัมพันธ์..เดี๋ยวนี้มันเลือนลาง
..ใจก็ยิ่งอ้างว้าง..เฝ้าคอย..อธิษฐาน..

ใจยังหลอกหลอนห่วงอาวรณ์มองเห็นภาพของเธอ
นอนยามค่ำคืนก็เพ้อจำต้องนอนละเมอคิดถึงเธอ

ใจยังไม่คลายยังไม่สาย..มาคิดรักกันใหม่
..ดู ดูที่ใจของฉัน..ยังรำพันถึงเธอทุกคืนวัน..

...เฝ้าอธิษฐานเมื่อวันวานจงหวนคืนมาใหม่...
เธอโอ้เธออยู่ที่ไหน..ได้โปรดจงเห็นใจชุบชีวัน

ก่อน..เคยมีสัมพันธ์..เดี๋ยวนี้มันเลือนลาง
..ใจก็ยิ่งอ้างว้าง..เฝ้าคอย..อธิษฐาน..

ก่อน..เคยมีสัมพันธ์..เดี๋ยวนี้มันเลือนลาง
..ใจมันก็ยิ่งอ้างว้าง..เฝ้าคอย..อธิษฐาน

.

Dreams Upon Those Wings

.

อธิษฐานรัก - ต้อม เรนโบว์